Primera / Segona setmana

Les tasques d’aquesta primera setmana han estat:

  • Sistema de comunicacions i Base de Dades
  • Reproducció d’arxius
  • Iniciació de la interfície

Sistema de comunicacions:

-Crear model de la base de dades al núvol

-Crear estructura per agafar dades dels pins d’entrada i enviar dades als pins de sortida

-Establir comunicacions entre raspberry pi i la base de dades

-Crear estructura per afegir valors a la base desde la raspberry i la web.

-Crear estructura per agafar valors de la base de dades desde la raspberry i la web.

-Crear API/Web services per a l’interfície d’usuari

esquemacomunicacions

Instal·lació del servidor web i base de dades SQL:

Hem instal·lat un servidor anomenat phpMyAdmin i una interfície anomenada Apache:

Instal·lem Apache:

apt-get install apache2 apache2-doc apache2-utils

Instal·lem php:

apt-get install libapache2-mod-php5 php5 php-pear php5-xcache

Instal·lem connectivitat PHP > SQL:

apt-get install php5-mysql

Instal·lem mySQL:

apt-get install mysql-server mysql-client

Si introduïm localhost o bé la ip: 127.0.0.1 al navegador de la nostra RPi rebrem un missatge confirmant que funciona correctament la nostra interfície, aquesta podrà ser editada (llenguatge html):

index

Posteriorment és l’hora d’instal·lar el nostre gestor phpMyAdmin:

sudo apt-get install phpmyadmin

Hem de configurar dos paràmetre: usuari i contrasenya i també establir que
treballarem amb Apache2:

apache2

Un cop fet això ja tindrem el nostre gestor apunt:

phpmyadmin

Després d’això accedint al nostre gestor som capaços de crear la base de dades en el
nostre cas anomenada temps i posteriorment agregar taules mitjançant el gestor o bé
Python:
Gestor:

phpbd

Inserint dades a la BBDD mitjançant Python:

pythonbd

Programa per reproduir música

Un dels principals reptes és el poder reproduir media al nostre local, per aconseguir aquesta meta hem començat per reproduir música, després de provar diferents mètodes, reproductors i programes, hem aconseguit tenir un programa estable el qual ens reprodueix les cançons i una darrera l’altra a mode playlist:

rpi-musica

Consultes BD

Un altre necessitat era el fet de poder accedir a la base de dades, llegir i emprendre accions. Hem creat un codi amb 3 consultes diferents, per a la seva implementació cadascú s’executarà paral·lelament. La primera consulta llegirà la temperatura emmagatzemada, la segona llegirà el codi insertat al camp alarma i farà una comparació, en cas de ser el valor que desitgem rebrem “alarma desactivada” en cas contrari ens dirà que la contrasenya és incorrecta. Finalment la última consulta reconeixerà el nom del fitxer guardat al directori que ens interessi i executarà la cançó:

consultes-bd

BD (Base de Dades)

Per poder fer totes les consultes necessitem tenir una base de dades actualitzada i funcional, per fer això vam crear les diferents taules per insertar valors:

phpbd

Interfície:

Per treballar amb tot, és necessari la interfície d’usuari a través de la qual donarem les ordres al nostre programa, tenim una plantilla començant a agafar forma amb les idees principals feta tota amb html:

interficie

Creiem que avancem a bon ritme i la setmana que ve tindrem més avanços, estem a l’espera de rebre el sensor de temperatura que tardarà al voltant de 15 dies.

Anuncios